Bijdrage voor schoolkosten

Wat is een bijdrage voor schoolkosten?

Een bijdrage voor schoolkosten is een bijdrage voor kosten die opvoeders maken voor hun schoolgaande kind(eren) tot 18 jaar. Denk hierbij aan boeken, een rekenmachine of gymkleding.

Ook naschoolse activiteiten kosten geld. Bijvoorbeeld muziekles of lidmaatschap van een sportclub. U kunt een aanvraag doen als uw inkomen niet hoger is dan 20% boven bijstandsniveau. Kijk op de website van Stichting Leergeld Friesland-Oost of deze bijdrage voor u mogelijk is. Ook op Kindpakket vindt u meer informatie.

Kindpakket Ooststellingwerf

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 - 14.00 uur.

255
9200 AG
Drachten

Kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen?

Heeft u extra kosten voor de school van uw kind? Bijvoorbeeld voor een schooluitje of zwemles? Misschien kunt u een bijdrage van Stichting Leergeld Friesland-Oost krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor meer informatie. Kijk ook op de website Kindpakket.

Als uw kind 18 is geworden, krijgt u geen kinderbijslag meer. Zit uw kind op de middelbare school? Dan kan het een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Kindpakket Ooststellingwerf

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 - 14.00 uur.

255
9200 AG
Drachten

Hoe vraagt u een bijdrage voor schoolkosten aan?

U kunt een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Friesland-Oost. Vul het formulier in op de website Kindpakket Ooststellingwerf.

Het formulier kunt u ook per post versturen. Op het gemeentehuis, bij scholen en hulpverlenende instanties liggen folders van Stichting Leergeld.

Kindpakket Ooststellingwerf

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 - 14.00 uur.

255
9200 AG
Drachten

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een bijdrage voor schoolkosten?

Neem contact op met de coördinator van Stichting Leergeld Friesland-Oost. Of ga naar het Gebiedsteam Ooststellingwerf. Samen met u kijkt de medewerker wat er mogelijk is. Ook de aanvraag vult u samen in.

Wilt u meer informatie? Kijk op de website van Stichting Leergeld Friesland-Oost of op Kindpakket Ooststellingwerf.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Kindpakket Ooststellingwerf

Stichting Leergeld Friesland-Oost

Telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 - 14.00 uur.

255
9200 AG
Drachten

Krijgt u een bijdrage voor schoolkosten en is er iets veranderd in uw leven?

Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of is er iets anders veranderd. Geef dit gelijk door. Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt.

Heeft u juridische hulp nodig?

Kijk op de website van het Juridisch Loket voor advies. Of maak een afspraak bij een vestiging in uw buurt.