Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Zij kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang.

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen?

Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen.

Is er sprake van geweld thuis? Neem contact op met Veilig Thuis.

In Friesland kunt u ook direct bellen met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Bent u dakloos? Neem dan contact op met Leger des Heils, Limor, JP van den Bent stichting of Zienn en vraagt of er plaats is. Of misschien is begeleid wonen iets voor u. De begeleiders leren u met geld omgaan, het huishouden doen en voor uzelf zorgen. De bedoeling is dat u in de toekomst alleen kunt gaan wonen.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Noord

Laan Corpus den Hoorn
108
9728 JR
Groningen
Bent u dakloos en zorgt u voor een klein kind?

Ga voor tijdelijke (crisis)opvang naar het Leger des Heils, Zienn, Limor of JP van den Bent stichting. Heeft u te maken met lichamelijke of geestelijke mishandeling? Neem dan contact op met Fier Fryslân. Als uw kind mishandeld wordt, belt u met Veilig Thuis. In Friesland kunt u ook direct contact opnemen met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Noord

Laan Corpus den Hoorn
108
9728 JR
Groningen
Loopt de situatie thuis uit de hand?

Om erger te voorkomen vraag hulp aan familie, vrienden of buren. Of ga in gesprek met je huisarts, Fier Fryslân, het algemene nummer van Veilig Thuis of Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Of bel voor hulp naar Leger des Heils, Limor en Zienn.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Noord

Laan Corpus den Hoorn
108
9728 JR
Groningen
Zoekt u vrouwenopvang?

In deze omgeving wordt geen speciale vrouwenopvang aangeboden. U kunt wel hulp krijgen. Neem hiervoor contact op met Leger des Heils, JP van den Bent stichting, Limor of Zienn.

Is het thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen ook mee.

In Friesland kunt u ook direct naar Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bellen.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Noord

Laan Corpus den Hoorn
108
9728 JR
Groningen