In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Voor het aanvraagformulier kunt u terecht bij de publieksbalie. U kunt het formulier ook downloaden via de gemeentewebsite. Via de digitale gemeentegids vindt u alle plaatselijk belangenverenigingen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost
11
8431 LE
Oosterwolde
Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de straatverlichting het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil?

Meld dit bij de gemeente. U kunt bellen of het digitale formulier Melding Openbare Ruimte invullen. De openbare ruimte is een verzamelnaam voor openbare plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Het is belangrijk dat die plekken veilig en netjes zijn.

Is de straatverlichting kapot in uw straat of wijk? Meld dit bij de gemeente. Dit kan per telefoon of ga langs bij het gemeentehuis. Of vul het formulier Melding defeste straatverlichting in op de website van de gemeente. Zet het lichtmastnummer er bij, zodat de gemeente weet om welke lantaarnpaal het gaat. Het lichtmastnummer staat op de lantaarnpaal, op een hoogte van ongeveer 3,5 meter.

Heeft u een melding over afvalinzameling? Geef deze door aan het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin.

Kan uw melding niet wachten? Sommige meldingen hebben spoed, bijvoorbeeld gaten in wegen, omgewaaide bomen of weggeslagen putdeksels. Bel dan met de gemeente om een calamiteit te melden. Buiten kantooruren en in het weekend belt u met het calamiteitennummer.

Gemeente Ooststellingwerf - melding openbare ruimte

Gemeente Ooststellingwerf - calamiteit melden

Telefoonnummer buiten kantooruren: 06 53 31 90 56
Bel buiten kantooruren voor pompstoringen en rioolverstoppingen naar 06 20 44 66 21

SYP

Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin 

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan bemiddelen.

Heeft u buurtbemiddeling nodig? Ga bij het Gebiedsteam Ooststellingwerf langs. Wanneer u huurt, kunt u ook contact opnemen met uw woningcorporatie.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur ma t/m vr 9.00 tot 13.00 uur

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde
Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.

Politie - geen spoed