In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Voor het aanvraagformulier kunt u terecht bij de publieksbalie. U kunt het formulier ook downloaden via de gemeentewebsite. Via de digitale gemeentegids vindt u alle plaatselijk belangenverenigingen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost
11
8431 LE
Oosterwolde

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de riolering het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil?

Meld dit bij de gemeente. De openbare ruimte zijn openbare plekken voor iedereen, bijvoorbeeld pleinen, wegen, sportvelden en parken. Het is belangrijk dat die plekken veilig en netjes zijn. U kunt bellen naar de gemeente. Of maak een Melding Openbare Ruimte aan op Verbeter de Buurt.

Heeft u een melding over afvalinzameling? Geef deze door aan het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin.

Gaat het om straatverlichting die kapot is? U kunt dit melden bij de gemeente. Bel of stuur een mail. U kunt dit ook doen via de webpagina Melding doen van de gemeente. Of ga langs bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Schrijf het nummer van de lantaarnpaal op. Dit staat met gele plakcijfers op enkele meters hoogte. Of schrijf straatnaam en huisnummer op waar de lantaarnpaal staat. Vermeld ook hoe we u kunnen bereiken bij vragen.

Kan uw melding niet wachten? Sommige meldingen hebben spoed, bijvoorbeeld gaten in wegen, omgewaaide bomen of weggeslagen putdeksels. Meld dit bij de gemeente als calamiteit. Overdag belt u het algemene nummer van de gemeente. 's Avonds en in het weekend belt u met het calamiteitennummer.

Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf - calamiteit melden

Telefoonnummer buiten kantooruren: 14 0516 of 0516 56 62 22
Bel buiten kantooruren voor pompstoringen en rioolverstoppingen naar 14 0516

Bezoekadres

Het Oost
11
8431 LE
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AAS
Oosterwolde
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf - melding doen

’t Oost
11
8431 LE
Oosterwolde

SYP

Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin 

Verbeter de buurt

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan bemiddelen.

Heeft u buurtbemiddeling nodig? Ga bij het Gebiedsteam Ooststellingwerf langs. Wanneer u huurt, kunt u ook contact opnemen met uw woningcorporatie.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.

Politie - geen spoed