Gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag. De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hieronder vindt u meer informatie.

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?

Misschien is uw inkomen te laag voor gemeentelijke heffingen of belastingen. Kwijtschelding is mogelijk, geheel of gedeeltelijk. Denk aan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Neem voor meer informatie contact op met het Gebiedsteam. Kijk ook op de website van de gemeente.

Voor kwijtschelding van waterschapsbelasting kunt u terecht het Noordelijk Belastingkantoor.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost
11
8431 LE
Oosterwolde

Gemeente Ooststellingwerf - kwijtschelding belasting

Toon op kaart (1)
x

Noordelijk Belastingkantoor

Bezoekadres

Trompsingel
29
9724 DA
Groningen

Postadres

88
9700 AB
Groningen