Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld?

Doe aangifte van geweld bij de politie. Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere beschermingsmaatregelen. Erover praten kan bij Slachtofferhulp, Veilig Thuis, uw huisarts, het maatschappelijk werk of anoniem via De Luisterlijn.

Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

Neem contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf. U kunt ook contact zoeken met Fier Fryslân.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Politie - geen spoed

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Slachtofferwijzer - huiselijk geweld

Wilt u met iemand praten over huiselijk geweld?

Bel of chat anoniem met iemand van De Luisterlijn. Of neem contact op met Veilig Thuis.

Wilt u praten met anderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Meld u (anoniem) aan op het lotgenotenforum van Slachtofferhulp Nederland. U kunt hier uw verhaal delen met lotgenoten of reageren op verhalen van anderen.

Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

Of neem contact op met Fier Fryslân of met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld

Slachtofferwijzer - huiselijk geweld

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?

Zoek hulp. Bel met het algemene nummer van Veilig Thuis, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid of Fier Fryslân. Of neem contact op met Leger des Heils, Zienn, Limor of JP van den Bent stichting.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Noord

Laan Corpus den Hoorn
108
9728 JR
Groningen
Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u anderen?

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. Dit kan anoniem.

In Friesland kunt u bellen met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Of neem contact op met uw huisarts. Chatten met een vrijwilliger kan via Fier Fryslân of Het Luisterend Oog.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier Fryslân

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden

Het Luisterend Oog

Voor iedereen die ergens over wil praten waar hij of zij in zijn eigen omgeving niet mee terecht kan.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?

Denkt u dat iemand in uw omgeving thuis te maken heeft met geweld? Bel Veilig Thuis. Zij geven u advies. Kijk ook op de website Voor een Veilig Thuis.

U kunt ook direct bellen naar Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid - Veilig Thuis Friesland