Moeite met lezen en schrijven

Heeft u moeite met lezen en schrijven?

Op de website Taal voor het Leven vindt u oefeningen en cursussen. Ook kunt u er een taalvrijwilliger vinden. Een taalvrijwilliger is iemand die u helpt met lezen en schrijven. Oefen uw spelling op de website Beter Spellen.

In het Digi-Taal-Huis van de bibliotheek kunt u beter leren lezen, schrijven en rekenen. U kunt zelf oefenen of met begeleiding. U kunt ook terecht bij het Taalcentrum. Kijk op de websites voor alle informatie.

Digi-Taal-Huis

In het Digi-Taal-Huis in de Bieb leert u beter lezen, schrijven en rekenen. Of met de computer werken. Dat kan alleen of met begeleiding. Rustige oefenplekken met een computer, elkaar ontmoeten, contact, een formulier invullen, je kinderen voorlezen, werk vinden... de wereld aan kunnen!

Getrainde vrijwilligers zijn op vaste tijden en op afspraak aanwezig om te helpen. Voor wie zelf wil oefenen zijn er leuke, makkelijke boeken en computerprogramma's.

Beter Spellen

Wilt u beter Nederlands leren?

Vraag vrienden of familie om met u te oefenen. Of volg een NT2-cursus bij het Friesland College of DC Taleninstituut.

Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.

In het Digi-Taal-Huis van de bibliotheek kunt u beter leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. U kunt zelf oefenen of met begeleiding. Kijk op de website voor alle informatie.

Toon op kaart (1)
x

Digi-Taal-Huis

In het Digi-Taal-Huis in de Bieb leert u beter lezen, schrijven en rekenen. Of met de computer werken. Dat kan alleen of met begeleiding. Rustige oefenplekken met een computer, elkaar ontmoeten, contact, een formulier invullen, je kinderen voorlezen, werk vinden... de wereld aan kunnen!

Getrainde vrijwilligers zijn op vaste tijden en op afspraak aanwezig om te helpen. Voor wie zelf wil oefenen zijn er leuke, makkelijke boeken en computerprogramma's.

Beter Spellen

Toon op kaart (1)
x

DC Taleninstituut

Berglaan
4
9203 EJ
Drachten

Houdt uw kind van voorlezen?

Lees boeken voor aan uw kind. Dat is leuk en goed voor de ontwikkeling. De bibliotheek organiseert voorleesfeestjes. Kijk op de website van Bibliotheken Zuidoost Fryslân voor meer informatie. Kunt u zelf niet voorlezen? Neem contact op met Humanitas. Zij hebben vrijwilligers die willen voorlezen aan uw kind. Ook zijn er vrijwilligers van Humanitas die in de bibliotheek voorlezen aan kinderen van 0 t/m 4 jaar.

In de bibliotheek kunt u meedoen met Boekstart. Dit is een programma voor ouders en kinderen van 0 t/m 4 jaar. U leest dan samen met uw kind een boekje.

In De Samensprong worden er verschillende taal en leesactiviteiten georganiseerd. Kijk op de website voor het programma.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Humanitas - de Stellingwerven

Bezoekadres

Mastenbroek
6
8431 MZ
Oosterwolde

Postadres

Kanweg
4
8391 MJ
Noordwolde

De Samensprong taal- en leesactiviteiten

In de Samensprong in Haulerwijk worden verspreid over het jaar taal- en leesactiviteiten georganiseerd. Ook wordt er intensief meegedaan met de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Daarnaast worden er voor de  basisschool BS De Laweij in het kader van De Bibliotheek Op School (dBos) verschillende leesactiviteiten voor alle groepen aangeboden. Waar mogelijk wordt ook hierin de samenwerking opgezocht. Voor peuters, kleuters en hun ouders wordt een aantal keer per jaar een voorleesochtend georganiseerd.

Laweijstraat
10
8433 KH
Haulerwijk

Bibliotheek Zuidoost Fryslân

Boekstart.nl

Informatie over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Wilt u zelf voorlezen?

Voorlezen heeft een positieve invloed op kinderen. Kinderen die worden voorgelezen, leren zelf met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito-eindtoets.

Lees dagelijks op een vast tijdstip voor aan u kinderen. Kijk voor voorleesboeken en tips bij de Jeugdbibliotheek.

Of geef u als vrijwilliger op bij een bibliotheek bij u in de buurt. Kijk op de site van Bibliotheken Zuidoost Fryslân.

Al vanaf 3 maanden kunt u uw kind voorlezen. Kijk op Boekstart.nl voor meer informatie. Of vraag advies aan medewerkers van de bibliotheek.

Boekstart.nl

Informatie over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Bibliotheek Zuidoost Fryslân

de Jeugdbibliotheek

Wilt u bezig zijn met de ontwikkeling van uw kind?

Vraag bij het Gebiedsteam Ooststellingwerf wat u kunt doen. Leuk en leerzaam speelgoed leent u bij de speel-o-theek. Speel-o-theek De Flierefluit vindt u in Haulerwijk.

Ga ook naar de bibliotheek met uw kind. Daar zijn voorleesmiddagen en workshops. U kunt uw kind vanaf 3 maanden ook zelf voorlezen. Kijk op Boekstart.nl voor meer informatie.

Of informeer bij een sportvereniging bij u in de buurt. Kijk in de digitale gemeentegids voor alle sportverenigingen.

Ga naar de Ouder & kind-ochtend in De Kompaan. Hier kunt u ervaringen delen met andere ouders. Uw kind kan spelen met andere kinderen. Of misschien zijn de Stapprojecten iets voor u en uw kind. Kijk op de websites voor meer informatie.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Stapprojecten

Stimuleer de ontwikkeling van uw kind met de Stapprojecten:

  • Instapje (voor kinderen tussen 1 en 2 jaar)
  • Opstapje (voor kinderen tussen 2 en 4 jaar)
  • Opstap (voor kinderen tussen 4 en 6 jaar).

Kijk voor meer informatie op de website onder Ouders en kinderen - Stapprojecten.

Moskampweg
3-5
8431 GB
Oosterwolde

Ouder & kind ochtend

Elke vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur ontmoeten ouders en hun kinderen tussen de 0 en 4 jaar elkaar bij Scala in De Kompaan in Oosterwolde. De sfeer is ongedwongen. Ouders kunnen ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen. De kinderen spelen ondertussen samen.

De kosten zijn €1 per bijeenkomst, inclusief koffie en thee. Scala trakteert de kinderen op iets te drinken.

Moskampweg
3 - 5
8431GB
Oosterwolde

Zoekt u een peuteropvang voor een kind met een ontwikkelingsachterstand?

Schrijf uw kind in bij een speciale peuteropvang of kinderdagverblijf. Dit heet een voorschool. Uw kind krijgt dan extra hulp bij het leren. Er is ook een vroegschool. Dat is een speciale groep op de basisschool. Uw kind krijgt dan in groep 1 en 2 meer aandacht. Wilt u meer informatie? Maak een afspraak bij het consultatiebureau of uw huisarts. Lees ook de informatie van de Rijksoverheid.

Denkt u dat uw kind nog wat extra hulp nodig heeft? Misschien is het programma VVE Thuis dan iets voor u en uw kind. Lees meer op de website van Scala Welzijn of informeer bij uw peuteropvang.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau

Bezoekadres

Brink
1-102
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

612
8901 BK
Leeuwarden

Peuterspeelgroepen VVE Thuis

Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Piramide bestaat onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter op de peuterspeelgroep mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen.

Rijksoverheid - wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?

Leest u graag, maar kan dit niet door een beperking?

U kunt luisterboeken lenen bij de bibliotheek. De bibliotheek heeft ook de apparatuur die nodig is om de boeken af te luisteren. Of kijk eens bij Passend Lezen. Zij hebben boeken, kranten en tijdschriften in gesproken vorm, braille of grootletterdruk.

Met de Luisterbieb-app kunt u luisterboeken downloaden.

Passend lezen

Bibliotheek Zuidoost Fryslân