Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw zorg of hulp in. U kiest dan zelf van wie u verzorging of ondersteuning krijgt. U moet zelf een administratie bijhouden. U stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de rekening aan uw zorgverlener.

U kunt een pgb aanvragen voor jeugdhulp en voor ondersteuning uit de Wmo, zoals hulp bij het huishouden en begeleiding. Soms kunt u een pgb krijgen voor langdurige zorg.

Meer informatie over het pgb vindt u op de websites van de SVB en van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Of kijk in de informatiefolder van de SVB.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Dat hangt af van het soort persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van de Rijksoverheid ziet u waar u de aanvraag moet doen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u de aanvraag doet. Ook vindt u hier informatie over hoe u uw zorg inkoopt en hoe u het budget van uw pgb bijhoudt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Regelhulp. Of lees de folder van de SVB.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Rijksoverheid - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Regelhulp - persoonsgebonden budget (pgb)