Persoonsgebonden budget (pgb)

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien hoe u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, uw zorg regelt en uw budget in de gaten houdt. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid. Of lees de informatiefolder van de SVB.

U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura (ZIN). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

De eigen bijdrage kan niet uit het pgb betaald worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Rijksoverheid - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw zorg of hulp in. U kiest dan zelf van wie u verzorging of ondersteuning krijgt. U moet zelf een administratie bijhouden. U stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de rekening aan uw zorgverlener.

U kunt een pgb aanvragen voor jeugdhulp en voor ondersteuning uit de Wmo, zoals hulp bij het huishouden en begeleiding. Soms kunt u een pgb krijgen voor langdurige zorg.

Meer informatie over het pgb vindt u op de websites van de SVB en van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Of kijk in de informatiefolder van de SVB.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur

Bezoekadres

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Postadres

38
8430 AA
Oosterwolde

Per Saldo

Churchilllaan
11
19161
3501 DD
Utrecht

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb