Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Veel zorgcentra en maatschappelijke organisaties werken met vrijwilligers. Kijk op de websites Mantelzorg Fryslân en FreeForce. Geef ook bij het Gebiedsteam Ooststellingwerf of binnen uw geloofsgemeenschap aan dat u wilt helpen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Ooststellingwerf

inloopspreekuur ma t/m vr 9.00 tot 13.00 uur

Brink
1
8431 LD
Oosterwolde

Vrijwilligerswerk.nl

Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk. 

FreeForce - vrijwilligerswerk Nederland

Mezzo - mantelzorglijn

Voor iedereen die voor een ander zorgt.

Bereikbaar: ma t/m vrij  09.00 - 16.00 uur.

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?

Werkt u als vrijwilliger bij RIGOM, de Zonnebloem, het Rode Kruis of een andere organisatie? Vraag of er een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en een Collectieve ongevallenverzekering is afgesloten. Zo zijn schade en ongelukjes tijdens uw werk verzekerd. Zorg ook zelf voor een zorgverzekering en een WA verzekering.

De gemeente Ooststellingwerf heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor inwoners. Bent u mantelzorger? Dan kunt ook in aanmerking komen voor de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Kijk voor meer informatie over de verzekering op de website van de gemeente.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost
11
8431 LE
Oosterwolde

Gemeente Ooststellingwerf - vrijwilligersverzekering

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Ooststellingwerf

't Oost
11
8431 LE
Oosterwolde